Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων

Βρείτε τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα προστατευόμενα διατηρητέα κτίρια σε όλη τη χώρα και επιπλέον πληροφορίες για καθένα από αυτά (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) χαρακτηρισμού, περιγραφή κ.ά.)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας