Αρχαιολογικό κτηματολόγιο

Δείτε τα ακίνητα μνημείων, τους χαρακτηρισμένους ως αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους και τις ζώνες προστασίας τους.

Επιπλέον,  ενημερωθείτε για τυχόν δεσμεύσεις ή περιορισμούς που υπάρχουν σε περιοχές ή ακίνητα που σας ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες υπηρεσίας