Αποδεικτικό υποβολής κτηματολογικής δήλωσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αποδεικτικό για όσες δηλώσεις έχετε καταθέσει ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο και έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους.
Επιπλέον, μπορείτε να εκτυπώσετε αποδεικτικά και για όσες δηλώσεις έχετε καταθέσει σε Κτηματολογικά Γραφεία μετά τις 2/7/2014 και έχετε εξοφλήσει το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Σημειώστε πως το αποδεικτικό δεν εκτυπώνεται άμεσα με την υποβολή της δήλωσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας