600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος

Μπορείτε να πάρετε αντίτυπο "Αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος" για κάθε τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών που υποβάλλει ηλεκτρονικά μηχανικός στον ψηφιακό Υποδοχέα διαγραμμάτων του Ελληνικού κτηματολογίου.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας