Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος

Μπορείτε να πάρετε αντίτυπο "Αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού ιαγράμματος" για κάθε τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών που υποβάλλει ηλεκτρονικά μηχανικός στον ψηφιακό Υποδοχέα διαγραμμάτων του Ελληνικού κτηματολογίου.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας