Αναζήτηση διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών

Μπορείτε να αναζητήσετε αεροφωτογραφικό υλικό που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο αρχείο του.

Η υπηρεσία σταδιακά θα συμπεριλάβει το σύνολο του αεροφωτογραφικού υλικού που υπάρχει, ώστε να μπορείτε να κάνετε διαδικτυακή έρευνα σε όλο το διαθέσιμο αρχείο αεροφωτογραφιών.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας