Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί:

  1. να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης που τον αφορούν
  2. να υποβάλει αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων για τις περιοχές που είναι σε ανάρτηση αυτή την περίοδο

Η ηλεκτρονική Ανάρτηση αφορά μόνον στα ακίνητα που εντοπίστηκαν στα κτηματολογικά διαγράμματα και στα δικαιώματα που προκρίθηκαν κατά την επεξεργασία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας