700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ενίσχυση για αντιμετώπιση της αύξησης κόστους αγορών (Market pass)

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους αγορών (ιδίως ειδών διατροφής) για τους μήνες Αύγουστο 2023 έως και Οκτώβριο 2023, εφόσον πληροίτε τα απαιτούμενα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια. 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet
  • τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου) 
  • το IBAN του προσωπικού τραπεζικού σας λογαριασμού ή λογαριασμού που είστε τουλάχιστον συνδικαιούχος και το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός, εφόσον επιλέξετε ως μέθοδο χορήγησης του ποσού την “Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό” 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 15.09.2023 και λήγει την Τρίτη 31.10.2023.

Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ενώ σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης, ο ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για τη διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό από τα Κ.Ε.Π.

Πληροφορίες υπηρεσίας