Εξοικονομώ / ανακαινίζω το σπίτι μου - για νέους

Οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση για παρεμβάσεις που εξοικονομούν ενέργεια και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας καθώς και για παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • να είστε φυσικό πρόσωπο
 • να έχετε γεννηθεί από την 01.01.1984 έως και την 31.12.2005
 • να έχετε εμπράγματο δικαίωμα στην κατοικία (πλήρη κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα)
 • να πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας:

 • να είναι νόμιμη και να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα
 • να είναι κύρια κατοικία
 • να ανήκει σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ βάσει του πρώτου πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 18.05.2023 και θα διαρκέσει ως τις 15.11.2023.

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • καταχωρίσετε τη διεύθυνση (e-mail) και τα απαραίτητα στοιχεία
 • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο αυτοτελείς κλάδους την «Εξοικονόμηση» και την «Ανακαίνιση». Μπορείτε να λάβετε ανεξάρτητα την χρηματοδότηση μόνο για τον κλάδο «Εξοικονόμηση», αλλά εάν επιθυμείτε χρηματοδότηση για τον κλάδο της «Ανακαίνισης» θα πρέπει να έχετε επιλεγεί και στον κλάδο της «Εξοικονόμησης».

Οι επιλέξιμες για επιχορήγηση παρεμβάσεις είναι:

1. Εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης

 • αντικατάσταση κουφωμάτων
 • τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • άλλες παρεμβάσεις (σύστημα διαχείρισης smart home)

2. Εργασίες ανακαίνισης

Πληροφορίες υπηρεσίας