Ενίσχυση για την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των πληγεισών περιοχών της Βόρειας Εύβοιας (North Evia Pass 2023)

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Η δράση αυτή έχει σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • να είστε ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
  • να μην είστε δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 της ΔΥΠA, του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ περιόδου 2023-2024, ανεξαρτήτως από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και να μην έχετε οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί σας ως κύρια κατοικία την Εύβοια με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη  δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώσετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.
Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πληροφορίες υπηρεσίας