Ενίσχυση για την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των πληγεισών περιοχών Βόρειας Εύβοιας και Σάμου (North Evia - Samos Pass)

Η δράση North Evia Samos Pass έχει ολοκληρωθεί. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για την προβολή των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στις πληγείσες περιοχές Βόρειας Εύβοιας ή Σάμου για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2022. Η δράση αυτή έχει σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • να είστε ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020.  Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
 • να μην είστε δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022, του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022 καθώς και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
 • να συμπληρώσετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά φάση ως εξής:

 • Φάση 1 (Ιούλιος): Από Πέμπτη 30/6/2022 12:00 μ.μ. και μέχρι το τέλος της ημέρας και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31/7/2022.
 • Φάση 2 (Αύγουστος): Από Δευτέρα 25/7 12:00 μ.μ. έως και Παρασκευή 29/7/2022 και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31/8/2022.
 • Φάση 3 (Σεπτέμβριος): Από Πέμπτη 25/8 12:00 μ.μ. έως και Τετάρτη 31/8/2022 και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 30/9/2022.
 • Φάση 4 (Οκτώβριος): Από Δευτέρα 26/9 12:00 μ.μ. έως και Δευτέρα 10/10/2022 και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31/10/2022.
Τη Δευτέρα 10/10 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η διάθεση επιπλέον καρτών που προέκυψαν από υπόλοιπα της Φάσης 3 (Βόρεια Εύβοια 2.349 κάρτες των 150€ / Σάμος 999 κάρτες των 300€).

Οι ως άνω ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων κάθε Φάσης ισχύουν εφόσον δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός κάθε Φάσης.

Ο αριθμός και το ποσό των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ανά επιλέξιμη περιοχή και ανά Φάση καθορίζεται ως εξής:

 • Φάση 1 : Βόρεια Εύβοια 8.000 κάρτες των 150€ / Σάμος 4.000 κάρτες των 300€
 • Φάση 2 : Βόρεια Εύβοια 4.050 κάρτες των 100€ / Σάμος 2.025 κάρτες των 200€
 • Φάση 3 : Βόρεια Εύβοια 9.422 κάρτες των 150€ / Σάμος 4.491 κάρτες των 300€
 • Φάση 4 : Βόρεια Εύβοια 2.679 κάρτες των 150€ / Σάμος 1.170 κάρτες των 300€. Επιπλέον: Βόρεια Εύβοια 2.349 κάρτες των 150€ / Σάμος 999 κάρτες των 300€, από υπόλοιπα της Φάσης 3.

Τυχόν υπόλοιπα ποσά της Φάσης 1 μεταφέρονται στη Φάση 3 και των Φάσεων 2 και 3 στη Φάση 4, προσαυξάνοντας τον αριθμό των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών για τις φάσεις αυτές.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας