900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ενίσχυση για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών (Dentist pass)

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να εκδώσετε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα 40€, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας παιδιού 6 έως 12 ετών, και πιο συγκεκριμένα για τα ακόλουθα: 

 • έλεγχο της στοματικής υγιεινής 
 • καθαρισμό και απομάκρυνση πλακών 
 • φθορίωση 
 • παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε εφόσον:

 • ασκείτε τη γονική μέριμνα / επιμέλεια / επιτροπεία του παιδιού, ή 
 • παρέχετε την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργείτε ως εκπρόσωπός του παιδιού

Τα ωφελούμενα παιδιά θα πρέπει να:

 • έχουν γεννηθεί από το 2011 έως και το 2017
 • διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια
 • διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet 
 • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • τον/τους ΑΜΚΑ των ωφελούμενων παιδιών 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα Dentist Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι (6) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της.

Πληροφορίες υπηρεσίας