Ενίσχυση για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών (Dentist pass)

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να εκδώσετε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα 40€, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας παιδιού 6 έως 12 ετών, και πιο συγκεκριμένα για τα ακόλουθα: 

 • έλεγχο της στοματικής υγιεινής 
 • καθαρισμό και απομάκρυνση πλακών 
 • φθορίωση 
 • παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε εφόσον:

 • ασκείτε τη γονική μέριμνα / επιμέλεια / επιτροπεία του παιδιού, ή 
 • παρέχετε την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργείτε ως εκπρόσωπός του παιδιού

Τα ωφελούμενα παιδιά θα πρέπει να:

 • έχουν γεννηθεί από το 2011 έως και το 2017
 • διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια
 • διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet 
 • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • τον/τους ΑΜΚΑ των ωφελούμενων παιδιών 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα Dentist Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι (6) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της.

Πληροφορίες υπηρεσίας