1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - αλλάζω θερμοσίφωνα» και να χρηματοδοτηθείτε για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών.

Προϋποθέσεις:

 • να έχετε γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2006
 • να έχετε υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), η οποία να έχει εκκαθαριστεί
 • να ήσασταν κάτοικος Ελλάδας το έτος 2021 εσείς, το 2ο μέλος και τα εξαρτώμενα μέλη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
 • το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας για το έτος 2021 να μην υπερβαίνει  τις 30.000€
 • να μην έχετε υποβάλει αίτηση επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα σε άλλο πρόγραμμα.

Τα βήματα της διαδικασίας

 1. Υποβάλετε μία αίτηση ανά ΑΦΜ και για μία μόνο από τις κατοικίες σας (κύρια ή εξοχική),
 2. Αξιολογείται η αίτηση με βάση τα κριτήρια του προγράμματος και κατατάσσεστε βαθμολογικά. 
 3. Εάν εγκριθεί η αίτηση σας, λαμβάνετε ειδικές επιταγές (vouchers) του Προγράμματος.  Οι επιταγές καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης αγοράς του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς και των άμεσα συνδεδεμένων και απαραίτητων υπηρεσιών (τοποθέτηση κλπ.) 
 4. Αγοράζετε τη συσκευή και λαμβάνετε τις σχετικές υπηρεσίες από εγκεκριμένους Προμηθευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για να λάβετε την επιχορήγηση, για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που αγοράζετε με επιδότηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδίδετε έναν παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα (χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων) προς ανακύκλωση, στον έμπορο από όπου αγοράσατε τη νέα συσκευή.

Η υποβολή αιτήσεων θα ενεργοποιείται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των αιτούντων, ως εξής:
11/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
12/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
13/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
14/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
15/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Η υποβολή αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ θα παραμείνει ανοικτή έως την  Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 15:00

Σε περίπτωση απόρριψης δικαιούστε να υποβάλλετε ένσταση. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. 
Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

 • τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης,
 • τον ΑΦΜ σας 
 • την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων

Πληροφορίες υπηρεσίας