1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αιτήσεις κτηματολογίου για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Όσοι υποψήφιοι δανειολήπτες έχετε υποβάλει αίτηση προς ένα κτηματολογικό γραφείο στα πλαίσια του Προγράμματος «Το Σπίτι μου», μπορείτε να δηλώσετε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τα στοιχεία των αιτήσεων σας προς αυτό, ώστε να διεκπεραιωθούν στα χρονικά όρια προθεσμιών του προγράμματος.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επιλέξετε αν πρόκειται είτε για αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης & μεταβίβαση κυριότητας, είτε για την εγγραφή βάρους
  • συμπληρώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας στο Κτηματολόγιο, το έτος υποβολής της καθώς και το κτηματολογικό γραφείο της χώρας στο οποίο την καταθέσατε

Μέσα από την εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία των παραπάνω δηλώσεων - αιτήσεων. 

Πληροφορίες υπηρεσίας