Προστασία κύριας κατοικίας

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας σας από αναγκαστική ρευστοποίηση.

Για την σύνδεση θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: