Προστασία κύριας κατοικίας

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας σας από αναγκαστική ρευστοποίηση.

Για την σύνδεση θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας