Μητρώο εμπειρογνωμόνων αναδιάρθρωσης οφειλών

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΕΓΔΙΧ  πατώντας Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Για να εγγραφείτε στο μητρώο εμπειρογνωμόνων της ΕΓΔΙΧ θα πρέπει να είστε:

  • φυσικό πρόσωπο ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε 5 χρόνια
  • πιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός με επαγγελματική άδεια Α΄ τάξης ή νομικό πρόσωπο παροχής  λογιστικών / φοροτεχνικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • φυσικό πρόσωπο ή ελεγκτική εταιρεία μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) με επαγγελματική άδεια από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
  • φυσικό ή νομικό  πρόσωπο  εκτιμητής του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένο στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή, επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας