Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, που διεξάγονται πανελλαδικά, για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14-9-2023 και ώρα 7μμ.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή, επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας