Επιδότηση δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορωνοιού - Γέφυρα Ι

Αν έχετε αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του COVID-19, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση της δόσης των δανείων σας με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εφόσον η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις, θα εγκριθεί το ποσοστό τής συνεισφοράς τού Δημοσίου και από τον επόμενο μήνα θα λαμβάνετε επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Σημειώστε πως την αίτηση υποβάλλετε τόσο εσείς, όσο και αυτοί που έχετε συμπεριλάβει: σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης / εγγυητής.

Υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. 

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, εξαρτώμενο μέλος, σύζυγος, ή συνοφειλέτης / εγγυητής) που ισχύουν για το πρόσωπό σας:

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: