Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης

Εκκινήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης μίας επιχείρησης.
Θα πρέπει να:

  • δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης
  • καταχωρήσετε τα απαραίτητα στοιχεία 
  • επιλέξετε εμπειρογνώμονα που θα συντάξει την έκθεση που συνοδεύει την αίτηση σας

Τη διαδικασία μπορεί να εκκινήσει:

  • ο οφειλέτης 
  • ένας θεσμικός πιστωτής (ΑΑΔΕ / ΕΦΚΑ / χρηματοπιστωτικά ιδρύματα / εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις)
  • ένας μη θεσμικός πιστωτής 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών – οφειλέτης, αιτών – θεσμικός πιστωτής, αιτών – μη θεσμικός πιστωτής) που ισχύουν για το πρόσωπό σας.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε ""Βοήθεια"" και στη συνέχεια ""Ερωτήματα"".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας