800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης

Εκκινήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης μίας επιχείρησης.
Θα πρέπει να:

  • δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης
  • καταχωρήσετε τα απαραίτητα στοιχεία 
  • επιλέξετε εμπειρογνώμονα που θα συντάξει την έκθεση που συνοδεύει την αίτηση σας

Τη διαδικασία μπορεί να εκκινήσει:

  • ο οφειλέτης 
  • ένας θεσμικός πιστωτής (ΑΑΔΕ / ΕΦΚΑ / χρηματοπιστωτικά ιδρύματα / εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις)
  • ένας μη θεσμικός πιστωτής 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών – οφειλέτης, αιτών – θεσμικός πιστωτής, αιτών – μη θεσμικός πιστωτής) που ισχύουν για το πρόσωπό σας.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε ""Βοήθεια"" και στη συνέχεια ""Ερωτήματα"".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας