Βεβαίωση οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη

Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να λάβετε βεβαίωση οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη, αρκεί να είστε φυσικό πρόσωπο και να είστε δικαιούχος της επιδότησης επιτοκίου.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος, σύμβουλος) που ισχύουν για το πρόσωπό σας.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας