700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου /διηρημένης ιδιοκτησίας

Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί που είστε γραμμένοι στα Μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μπορείτε να εκδώσετε Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου /Διηρημένης ιδιοκτησίας εφόσον:

  • η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ταυτότητας Κτιρίου είναι οριστική
  • έχει γίνει αυτοψία στην ιδιοκτησία
  • έχει πληρωθεί το ανταποδοτικό τέλος

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο MyTEE.

Πληροφορίες υπηρεσίας