Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων

Πολίτες, επαγγελματίες και φορείς μπορούν να παρακολουθούν ανώνυμα τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων.

Συγκεκριμένα έχουν τη δυνατότητα:

  • να βρίσκουν πληροφορίες για τις αξίες μεταβιβάσεων ακινήτων
  • να ενημερώνονται για τις τιμές ακινήτων ανά περιοχή
  • να πραγματοποιούν εξειδικευμένες αναζητήσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας