Καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ταυτότητας Κτιρίου

Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί που είστε γραμμένοι στα Μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μπορείτε να αναζητήσετε / καταχωρίσετε / τροποποιήσετε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ταυτότητας Κτιρίου:

  • οικόπεδα / γήπεδα
  • κάθετες / οριζόντιες ιδιοκτησίες που τυχόν υπάρχουν σε αυτά


Με την οριστικοποίηση της διαδικασίας μπορείτε να εκτυπώσετε το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης ιδιοκτησίας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο MyTEE.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας