Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων / παραχωρητηρίου / απόφασης επιτροπής απαλλοτριώσεων αγροτικού ακίνητου

Οι ιδιοκτήτες αγροτικών ακινήτων μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν:

  • τα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία διανομών του απαλλοτριωμένου σας αγροκτήματος
  • το παραχωρητήριο που εκδόθηκε με βάση διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα για λάθη στα στοιχεία σας και τα στοιχεία του ακινήτου
  • η απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων για λάθη στα στοιχεία σας

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Επιλέξτε Περιφέρεια για να συνεχίσετε:

Πληροφορίες υπηρεσίας