Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου

Οι συμβολαιογράφοι συμπληρώνουν τη δήλωση φόρου μεταβίβασης για να ξεκινήσει η διαδικασία αγοραπωλησίας ενός ακίνητου.
Στη συνέχεια, ο πωλητής και ο αγοραστής του ακινήτου αποδέχονται ή όχι τη δήλωση αυτή.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο αγοραστής πληρώνει το φόρο μεταβίβασης και ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο πώλησης.

Θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας