900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση κύριας κατοικίας

Μπορείτε να επικαιροποιήσετε / τροποποιήσετε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σας για να να υποβάλετε αίτηση Ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Power Pass).

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας ανά μήνα ή για ένα σύνολο μηνών για την:

  • κύρια κατοικία σας
  • κατοικία εξαρτώμενων παιδιώ σας που σπουδάζουν στο εσωτερικό (φοιτητών)

Η εφαρμογή αντλεί τις διαθέσιμες πληροφορίες κύριας κατοικίας από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2021. Εάν δεν έχετε υποβάλει δήλωση εισοδήματος του 2021, εμφανίζονται τα στοιχεία κύριας κατοικίας της δήλωσης φορολογικού έτους 2020.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα επισκόπησης καθώς και τροποποίησης των δηλώσεων που έχετε ήδη υποβάλει.

Οι μεταβολές κατοικίας που θα δηλώσετε θα προσυμπληρωθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας