Βεβαίωση νομιμότητας / αντίγραφα σχεδίων προσφυγικού κτίσματος

Οι πρόσφυγες μπορείτε να ζητήσετε βεβαίωση νομιμότητας για το κτίσμα σας σε οικόπεδο, το διαμέρισμα ή την κατοικία που σας έχει παραχωρηθεί σε προσφυγικό συνοικισμό. Τη βεβαίωση μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για κάθε νόμιμη χρήση και για:

  • την ηλεκτροδότηση του ακινήτου
  • για την υδροδότησή του
  • για την έκδοση οικοδομικής άδειας

Ακόμα, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα κάτοψης και τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στο σύνδεσμο «Αναλυτική περιγραφή»)

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα δείτε την απάντηση της Περιφέρειας στην Θυρίδα σας.Η απάντηση ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Επιλέξτε Περιφέρεια για να συνεχίσετε:

Πληροφορίες υπηρεσίας