Απόσπασμα κυρωμένων κτηματολογικών στοιχείων

Οι ιδιοκτήτες αγροτικών ακινήτων μπορείτε να ζητήσετε απόσπασμα από κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία, όπως διαγράμματα και πίνακες.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στο σύνδεσμο «Αναλυτική περιγραφή»)

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα δείτε την απάντηση της Περιφέρειας στην Θυρίδα σας. Η απάντηση ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr  (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

Επιλέξτε Περιφέρεια για να συνεχίσετε:

Πληροφορίες υπηρεσίας