800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή αιτήσεων / στοιχείων / εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες

Υποβάλετε αίτηση, στοιχεία ή έγγραφα:

  • για να λάβετε υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από κοινωφελή περιουσία (κληροδότημα) της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών
  • για να εγγραφείτε στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, κηδεμόνων σχολαζουσών κληρ/μιών κ.λπ.
  • για να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τον ν.4182/2013

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας