Πληρωμές κληροδοτημάτων

Οι δικαιούχοι μπορείτε να βρείτε τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σας από κοινωφελή περιουσία (κληροδότημα) της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας