Δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού / παραλίας

Οι δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού / παραλίας για δραστηριότητες εξυπηρέτησης ή αναψυχής των λουομένων γίνονται πιο απλές και πιο διαφανείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα για τις νέες δημοπρασίες και να συμμετέχετε πιο εύκολα.

Πληροφορίες υπηρεσίας