Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης του πιο πρόσφατου συμφώνου συμβίωσης σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της πράξης άμεσα ηλεκτρονικά, μπορείτε να εκδώσετε την πράξη σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ.

Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ”.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης από το ΚΕΠ, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της πράξης ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.


 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: