Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “Είσοδος στην υπηρεσία”.

Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης που θα εκδώσετε ηλεκτρονικά έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία

Έκδοση μέσω ΚΕΠ

Διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • πριν το 2013
  • μετά το 2013 και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους ηλεκτρονικά

Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ”.

Στη συνέχεια, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ έχει υπογραφή και σφραγίδα Ληξίαρχου.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: