Αναδοχή / υιοθεσία παιδιού

Μπορείτε να προχωρήσετε σε αίτηση είτε για να υιοθετήσετε παιδί, είτε για να γίνετε ανάδοχος γονέας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ σας (καθώς και του/της συζύγου / συντρόφου σας εφόσον είστε έγγαμοι ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) 
  • στοιχεία της συνήθους διαμονής σας
  • να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Ειδικότερα

  • οι έγγαμοι/ες μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση είτε για αναδοχή, είτε για υιοθεσία
  • όσοι/ες έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για αναδοχή
  • οι άγαμοι/ες, χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση είτε για αναδοχή, είτε για υιοθεσία

Με την οριστική υποβολή της αίτησής σας λαμβάνετε αριθμό μητρώου υποβολής, με βάση τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας