800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άδεια πολιτικού γάμου

Μπορείτε να αιτηθείτε στον Δήμο κατοικίας σας, την έκδοση άδειας γάμου ώστε να τελέσετε πολιτικό γάμο.

Προϋποθέσεις:

  • να είστε Έλληνας πολίτης
  • να έχετε την νόμιμη κατοικία σας στην Ελλάδα
  • να έχετε γνωστοποιήσει σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του τόπου κατοικίας σας τα στοιχεία του επικείμενου γάμου

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • επισυνάψετε ολόκληρη τη σελίδα της εφημερίδας που δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση του γάμου σας όπου να αναφέρεται ολόκληρο το όνομα της εφημερίδας και η ημερομηνία έκδοσης της. Αν δεν αναγράφονται το όνομα και η ημερομηνία να επισυνάπτεται σε ένα αρχείο και ολόκληρη η πρώτη σελίδα μαζί με την γνωστοποίηση
  • επισυνάψετε αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας σας
  • εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 2386)

Αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας σας μπορεί να είναι είτε:

  • αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
  • πρόσφατος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου)

Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται μετά από 7 ημερολογιακές ημέρες, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υποβολή καταγγελιών κατά του επικείμενου γάμου.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας από τον Δήμο, αυτή θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

Δείτε τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr, οι οποίοι και υποδέχονται αιτήσεις έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου. Σταδιακά θα ενταχθούν και θα υποδέχονται αιτήσεις και οι υπόλοιποι Δήμοι.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας