Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Μπορείτε να εκδώσετε Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία απαιτείται η είσοδος:

  • του/της συζύγου σας
  • των δικηγόρων των δύο συζύγων και
  • ενός συμβολαιογράφου

Σημειώνεται ότι την διαδικασία την εκκινεί ο δικηγόρος.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (σύζυγοι, συμβολαιογράφοι)
  • τους κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (δικηγόροι)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα βρείτε την συμβολαιογραφική πράξη Άυλου Συναινετικού Διαζυγίου στην Θυρίδα σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας