800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Μπορείτε να εκδώσετε Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία απαιτείται η είσοδος:

  • του/της συζύγου σας
  • των δικηγόρων των δύο συζύγων και
  • ενός συμβολαιογράφου

Σημειώνεται ότι την διαδικασία την εκκινεί ο δικηγόρος.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (σύζυγοι, συμβολαιογράφοι)
  • τους κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (δικηγόροι)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα βρείτε την συμβολαιογραφική πράξη Άυλου Συναινετικού Διαζυγίου στην Θυρίδα σας.

Επισημαίνεται ότι για τους γάμους που τελέστηκαν πριν το 2013 απαιτείται ΠΡΙΝ την είσοδο στην εφαρμογή η επικοινωνία με το Ληξιαρχείο του Δήμου που τελέστηκε ο γάμος για την καταχώριση της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου στο ΠΣ «Μητρώο Πολιτών». Στις περιπτώσεις που στην συνταχθείσα Ληξιαρχική Πράξη Γάμου δεν αναφέρεται το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ των συζύγων, καθώς τα εν λόγω
στοιχεία στην παρούσα φάση αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση των προαναφερθέντων προσώπων, ΔΕΝ είναι δυνατή η χρήση της παρούσας ψηφιακής υπηρεσίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας