Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Εκδώστε πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Τι πρέπει να κάνετε:

  1. επιλέξτε το δικαστήριο που θα ζητήσετε το πιστοποιητικό
  2. επιλέξτε το πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού (ή κληρονομητηρίων)
  3. παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο το δικαστήριο την επεξεργάζεται
  4. επιστρέψτε στην εφαρμογή για να λάβετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό σας.

Για να επιλέξετε δικαστήριο, λαμβάνετε υπόψη ότι:

  • αρμοδιότητα για την προσβολή / αμφισβήτηση κληρονομικού δικαιώματος έχει το δικαστήριο κληρονομίας
  • δικαστήριο κληρονομιάς είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

Μέχρι την 01/03/2013 δικαστήριο κληρονομίας ήταν το μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Πρωτοδικεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας