Τιμές τυριών χονδρικής

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη μέση σταθμισμένη μηνιαία χονδρική τιμή ανά είδος τυριού.

Πληροφορίες υπηρεσίας