Προγράμματα επενδύσεων για οινοποιητικές επιχειρήσεις

Οινοποιητικές επιχειρήσεις και ενώσεις παραγωγών μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικό φάκελο για να συμμετέχουν και να χρηματοδοτηθούν από επενδυτικά προγράμματα και δράσεις. 

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις:

  • σε τεχνολογίες αιχμής
  • στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου
  • στο marketing των οινικών προϊόντων

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: