Προγράμματα επενδύσεων για οινοποιητικές επιχειρήσεις

Οινοποιητικές επιχειρήσεις και ενώσεις παραγωγών μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικό φάκελο για να συμμετέχουν και να χρηματοδοτηθούν από επενδυτικά προγράμματα και δράσεις. 

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις:

  • σε τεχνολογίες αιχμής
  • στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου
  • στο marketing των οινικών προϊόντων

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας