Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

Οι επαγγελματίες αγρότες που παράγετε τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής ή μικρής κλίμακας μεταποίησης, μπορείτε να εγγραφείτε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας