600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

Οι επαγγελματίες αγρότες που παράγετε τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής ή μικρής κλίμακας μεταποίησης, μπορείτε να εγγραφείτε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας