1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταχώριση διαθέσιμης παραγωγής / θέσεων εργασίας

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αγροτικοί συνεταιρισμοί και οργανώσεις παραγωγών μπορούν να ενημερώνουν καθημερινά τις εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων για τη διαθέσιμη παραγωγή τους και τα πιστοποιητικά που την συνοδεύουν.

Επιπλέον, οι εργοδότες αγροτικών εργασιών μπορούν να ανακοινώνουν νέες θέσεις εργασίας εργατών γης.

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet.

Για τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων αντίστοιχα, δεν απαιτείται εγγραφή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας