Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Στο Μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά οι ενεργοί αγροτικοί συνεταιρισμοί (κλαδικοί εθνικοί, κλαδικοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και το Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: