1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υπολογισμός και δέσμευση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων και δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου με σκοπό τη συμπληρωματική χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ). 

Βήματα

  1. Με την είσοδο σας στην εφαρμογή σας εμφανίζονται κατά σειρά οι εκμεταλλεύσεις, το είδος ζώου και ο αριθμός των ζώων ανά εκμετάλλευση και γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά εκμετάλλευση. 
  2. Προχωράτε στην έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) για
  3. κάθε εκμετάλλευση που κατέχετε.
  4. Μετά την πληρωμή του/των παραβόλου/ων, εισέρχεστε και πάλι στην εφαρμογή και καταχωρίζετε τον αριθμό παραβόλου ανά εκμετάλλευση και δεσμεύεταιι το παράβολο ανά εκμετάλλευση.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας