1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κτηνιατρικών φαρμάκων

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι κτηνίατροι με δικαίωμα κτηνιατρικής συνταγογράφησης μπορείτε να εκδώσετε κτηνιατρικές συνταγές ηλεκτρονικά. 

Θα χρειαστείτε είτε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet αν είστε ιδιώτης κτηνίατρος
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς δημόσιας διοίκησης εάν είστε δημόσιος κτηνίατρος

Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακεία 
Τα εγκεκριμένα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και τα φαρμακεία μπορείτε να εκτελέσετε τις ηλεκτρονικές κτηνιατρικές συνταγές που έχουν εκδοθεί. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. 

Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων παραγωγικών ζώων
Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων παραγωγικών ζώων μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μητρώο ηλεκτρονικών κτηνιατρικών συνταγών που έχουν εκδοθεί για τα ζώα της εκμετάλλευσής σας. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας