Απογραφή χοιρινών

Οι κάτοχοι χοίρων μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά την καθιερωμένη ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής σας, χωρίς να πάτε σε κτηνιατρικές υπηρεσίες ή να προσκομίσετε το μητρώο της εκμετάλλευσής σας.

Όταν κάνετε τη δήλωση, ενημερώνονται αυτόματα οι ηλεκτρονικές καρτέλες σας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες υπηρεσίας