1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Γνωστοποίηση στοιχείων κτηματογράφησης ακινήτων του ΥΠΑΑΤ

Μπορείτε να γνωστοποιήσετε στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες κτηματογράφησης ακινήτων που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) Τα στοιχεία μπορεί να είναι ενστάσεις, εκθέσεις επιτροπών κτηματολογίου κτλ. 
Αρμόδιες για τη διαχείριση υπηρεσίες είναι οι περιφερειακές Δ/νσεις Πολιτικής Γης ή Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. 

 

Πληροφορίες υπηρεσίας