800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ)

Δείτε πού και πότε διενεργούνται οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ) από τα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα εξέτασης. 

Πληροφορίες υπηρεσίας