1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαχείριση ακινήτου που έχει παραχωρηθεί

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με ακίνητο περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) που έχει παραχωρηθεί, έναντι τιμήματος ή δωρεάν για κοινωφελή σκοπό.

Μπορείτε επίσης να προσκομίσετε δικαιολογητικά πληρωμής μισθώματος, να υποβάλετε αίτηση τροποποίησης ή παράτασης της απόφασης, να υποβάλετε αναφορά σχετικά με την τήρηση των όρων παραχώρησης.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας