Αίτηση υποψηφίου συνταγογράφου φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι επιστήμονες που εκδίδετε συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων κάνετε εγγραφή στο μητρώο, για να μπορείτε να εκδίδετε συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων με τη χρήση ειδικών κωδικών.

Πληροφορίες υπηρεσίας