Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι επιστήμονες που είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο συνταγογράφων, μπορείτε να εκδίδετε συνταγές για τη λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματίες χρήστες.

Πληροφορίες υπηρεσίας