Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση για την έγκριση προγράμματων εργασίας, μετά την υποβολή της έντυπης αίτησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: