Μητρώο εμπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγής)

Αγρότες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για διενέργεια δοκιμών και πειραματισμό.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας